Sláva
Série 2 E 1 • 14.11.2018
Josh obrátí svůj zrak ke slávě.