Odpočívej v pokoji
Série 1 E 2 • 11.11.2018
Rozbitý telefon je tragédie.