KONTAKTY

Informace o provozovateli programu Prima Comedy Central:
MTV NETWORKS s.r.o.

Adresa: Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, Praha 4, Česká republika
IČO: 289 70 438
E-mail: info@primacomedycentral.cz
Telefon: +420 222 191 508

Orgánem dohledu nad televizním programem Prima Comedy Central je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se sídlem Škrétova 44/6, PSČ 120 00, Praha 2, Česká republika, zřízená na základě zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.