Vyšetřovatel Josh
O Vyšetřovatel Josh Série 2
Sledujte Joshe Pieterse při jeho vyšetřování největších problémů dnešního světa.